Rzeczoznawstwo morskie-Agencja celna-Spedycja
 
 
                
zadzwoń:
 
+48 607 219 296
+48 660 416 116
   
 

ul.Energetyków 3-4,
p.418

70-952 Szczecin, Poland
+ 48 91 88 655 66

biuro@meertrans.eu

Meertrans - agencja celna


Odbiór certyfikatu AEOW ramach usług Agencji celnej, oferujemy szeroki serwis celny, realizując obsługę we wszystkich procedurach w zakresie obrotu towarowego z krajami poza wspólnotowymi (kraje trzecie) oraz obsługę celną w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego.

 

Usługi celne w zakresie obrotu towarowego z krajami trzecimi - Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia.
Zgłaszanie towarów do następujących procedur:

 • uproszczonych
 • uproszczonych z odroczonym podatkiem VAT
 • dopuszczenia do obrotu
 • wywozu
 • tranzytu
 • odprawy czasowej
 • uszlachetnienia czynnego
 • uszlachetnienia biernego

Składanie zabezpieczenia celnego pod dług celny dla towarów importowanych z krajów trzecich.

Składanie towarów w magazynach celnych.

Zgłoszenia celne dla osób fizyczny w zakresu mienia przesiedlenia.

Przygotowanie dodatkowych dokumentów niezbędnych w obrocie towarowym z zagranicą:

 • Świadectwa przewozowe EUR.1, Świadectwa Pochodzenia, Karnet TIR, CMR, 
 • dokumentów wystawianych przez inne służby zewnętrzne np. WIORIN, SANEPID.

Usługi celne w zakresie handlu wewnątrzwspólnotowego - DEKLARACJE INTRASTAT

 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami clenymi
 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w systemie Intrastat i sporządzanie deklaracji przywozowych - WNT
 • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w systemie Intrastat i sporządzanie deklaracji wywozowych - WDT
 • sporządzanie faktur wewnętrznych VAT
 • przesyłanie deklaracji INTRASTAT do właściwej Izby Celnej oraz ich archiwizacja
 • wnoszenie wniosków i odwołań podlegający rozpatrzeniu przez organy celne

Pomoc i doradztwo w zakresie przepisów prawa celnego

 • doradztwo w zakresie przepisów prawa celnego
 • praca agenta celnego poza miejscem
 • występowanie przed Urzędem Celnym w imieniu Klienta
 • przygotowanie wniosków i odwołań w imieniu klienta składanych do Urzędu Celnego

Niezbędne dokumenty.
W celu reprezentowania Państwa przed organami Urzędu Celnego niezbędne jest podpisanie stosownego upoważnienia do reprezentacji do którego należy dołączyć:

 • aktualne dokumenty firmowe potwierdzone za zgodność z oryginałem
 • potwierdzenie rejestracji w systemie EORI
 • potwierdzenie rejestracji w systemie PDR.
 • opłatę skarbową - 17,00 PLN

Niezbędne formularze upoważnień oraz dokumentów w celu rejestracji w systemie EORI i PDR zostaną do Państwa przesłane pocztą e-mail.

Kontakt:

Renata Wołowik
rwolowik@meertrans.eu  
tel. kom. + 48 660 416 116
tel.biurowy : + 48 91 88 655 66
fax: + 48 91 88 655 65

 ^ do góry

[ KONTAKT ]


Nasze usługi: 

 

Rzeczoznawstwo morskie

- obsługa statków
- obsługa barek
- obsługa ładunków
 

  Agencja celna

- usługi celne
- deklaracje Intrastat
- doradztwo celne
 
  Spedycja drogowa

- organizacja przewozu towarów
 

 

Ochrona danych osobowych